Capítol 1: Què és un emprenedor/a digital i d'on venen les idees?

Capítol 1: Què és un emprenedor/a digital i d'on venen les idees?